Navigáció

EREDMÉNYEK, DOKUMENTUMOK

PROJEKT INFORMÁCIÓK

www.digiup-athu.eu

https://www.facebook.com/DigiUp-40-102964788206043

https://www.linkedin.com/company/digiup-4-0/?viewAsMember=true

A DigiUp 4.0 projekt elsődleges célja a 12-24 éves fiatalok felkészítése a munkaerőpiacra, érdeklődésük felkeltése a szakképzések iránt, valamint a szakképzés imázsának javítása. Mindemellett a projekt fontos részét képezi a jövőbeni hiányszakmák azonosítása, illetve a határon átnyúló tapasztalatcsere erősítése.

A projekt során a digitális technológia témaköreihez (elektronika/robotika, 3D-nyomtatás/CNC, kreatív fémipar) illeszkedő tananyagok kidolgozására kerül sor, melyeket pályaorientációs tanácsadás, valamint a szakképzések kiegészítéseként megvalósuló továbbképzések esetében kíván a partnerség alkalmazni, közelebb hozva ezzel a fiatalokhoz az ipari szektort.

A projekt innovatív kimenetei közé tartozik a határon átnyúló kompetencia-köz

pontokból álló, releváns szakterületi szereplők bevonásával kialakítandó hálózat a határtérség fenntartható oktatásfejlesztéséért, valamint egy digitális platform létrehozása az ipar 4.0-hoz kapcsolódó szemléletformálás és a tudásmegosztás elősegítésére.

A projekt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

Vezető partner: Board of Education for Vienna https://europabuero.wien/digiup/
Email: arnold.gutmayer@bildung-wien.gv.at
ERFA társfinanszírozás: 840.088,57 EUR
Teljes költségvetés: 988.339,51 EUR

Időtartam: 2020.04.01. – 2022.09.30.

Projektpartnerek:

Stratégiai projektpartnerek:

 • Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
 • Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum
 • Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • BFI Vienna Vocational Training Institute
 • Public Employment Service Burgenland
 • Education Authority of Burgenland
 • Wirtschaftskammer Österreich
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Wirtschaftsagentur Wien
 • Technical Vocational School Mödling
 • Berufsförderungsinstitut Niederösterreich

Tudjon meg többet a projektről

Abban, hogy az Ipar 4.0-ra történő átállás zökkenőmentes legyen, a képzési rendszer, ezen belül a szak- és továbbképzés, valamint a cégek aktív bevonása és együttműködése, illetve az egyének szemléletváltása központi szerepet játszik.

A DigiUp 4.0 legfontosabb újítása egyrészt olyan határon átnyúló szolgáltatáscsomag kidolgozása a vállalatok és a képzési szektor számára, amely az Ipar 4.0 húzóágazatait fókuszba állítva a szakképzett munkaerőhiányt hivatott csökkenteni. A csomag innovatív pilot képzések kidolgozását, valamint a modulok kísérleti megvalósítását, valamint célcsoportorientált pályaorientációs alkalmazások (gamification elemek) elkészítését és alkalmazását foglalja magában.

A kialakítandó határon átnyúló szakértői csoport, a Knowledge Hub tagjai (partnerek, cégek/vállalatok, szakértők, oktatási intézmények/ tanárok és stakeholderek, mint pl. gazdasági kamarák, munkaügyi központok stb.) a kétoldalú tapasztalatcsere keretében intenzíven részt fognak venni a tervezés és a megvalósítás fázisában.

A DigiUp 4.0 új elemei: 

 • a digitális kompetenciák elemzése az adott területen;
 • a vállalatok digitális képzési/kompetencia igényeinek felmérése;
 • a különböző szereplők intenzív határon átnyúló együttműködése;
 • a tevékenységek túlmutatnak a jelenleg alkalmazott gyakorlaton (új ágazati súlypontok, felhasználói csoportok és alkalmazási területek kibővítése);
 • a pályaorientáció új megközelítése a digitális átállás jegyében, ehhez illeszkedő elemekkel.

A DigiUp fő tevékenységei: 

 • Ipar 4.0 képzési igényeinek felmérése Serious Game eszköz bevonásával, melynek célja, hogy megtudjuk, milyen elvárásokkal rendelkeznek a cégek a hozzájuk jelentkező potenciális munkavállalók irányában, valamint milyen digitális készségekkel rendelkeznek a munkavállalók.
 • Regionális felmérések alapján egy kompetencia-mátrix, egy keresleti-mátrix, valamint egy átfogó áttekintés készül. Az összes projektpartner, valamint a regionális stakeholderek bevonásával meghatározzuk a közös digitális kompetenciafejlesztési igényeket, és feltárjuk a regionális különbségeket is.
 • Innovatív, határon átnyúló, a digitális technológia témaköréhez illeszkedő tananyagok kidolgozása pályaorientációs foglalkozásokhoz és a vállalatoknál, illetve a szakiskolákban zajló szakképzés kiegészítéseként megvalósuló továbbképzésekhez.
 • Train the Trainer képzés, valamint pályaorientációs workshopok és továbbképzések megvalósítása határon átnyúló pilot modulok keretében az “Ipar 4.0” témakörben. A pilot modulokkal a fiatalokat szeretnénk elérni, információkat nyújtani számukra és motiválni őket, ezáltal hozzájárulni a szakképzett munkaerőhiány enyhítéséhez. A pilot modulok megvalósítása elsősorban a projektben partnerként résztvevő képzőintézmények feladata, a modulok az ő telephelyeiken kerülnek lebonyolításra. A váltakozó helyszín és a közös lebonyolítás hozzájárul a képzőintézmények közötti kapcsolatok kialakításához és egy nemzetközi együttműködési hálózat felépítéséhez.
 • A határ két oldalán működő KKV-k IPAR 4.0 felkészülése érdekében határon átnyúló kompetenciaközpontok hálózatának HUB rendszerű tudásmegosztásra alkalmas és szisztematikus erőforrás-orientált fejlesztése és implementálása történik meg a fenntartható oktatási intézkedésekhez kapcsolódóan a határrégióban, amely a kölcsönös kooperációs megállapodásokon alapul a határon átnyúló együttműködés további közös fejlesztése érdekében.

DE

Programm INTERREG V-A AT-HU 2014-2020
Projekt Name
Upskilling digitaler Kompetenzen von Jugendlichen um Fachkräftemangel der Industrie 4.0 entgegenzuwirken
Projekt Akronym
DigiUp 4.0
Projekt Partner
Bildungsdirektion für Wien (AT)
Berufsförderungsinstitut Burgenland (AT)
Pannon Novum Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. (Pannon Novum West-Transdanubische Regionale Innovations-Non-Profit GmbH.) (HU)
Nagykanizsai Szakképzési Centrum (Fachausbildungszenter Nagykanizsa) (HU)
Vas Megyei Önkormányzati Hivatal (Selbstregierungsamt vom Komitat Vas) (HU)
Projektdauer
30 Monate – April 2020 – September 2022
Kurzbeschreibung

Wie in weiten Teilen Europas gibt es auch in der AT-HU Grenzregion das Problem des Fachkräftemangels in der Industrie 4.0, dessen Ursache in den erhöhten Anforderungen an berufliche Kompetenzen liegt. Um die Folgen der Fachkräftewanderung in der Projektregion zu lindern, sind innovative grenzübergreifende Bildungsmaßnahmen notwendig.

Die Informations- und Kommunikationstechnologien sind Kernkompetenzen in der Wiener Wirtschaft (Digitale Agenda Wien 2025). Die Studie „Industrie 4.0 im Burgenland” bestätigt, dass Digitalisierungsmaßnahmen die Abwanderung der Industrie und damit auch den Brain-Drain stoppen kann. Laut Studien ist die Digitalisierung auch die Zukunft für die Industrie in der ungarischen Region West-Transdanubien (GYMSKIK).

Das übergeordnete Projektziel ist, Jugendliche (12-24 Jahre) für die Berufsausbildung zu sensibilisieren und durch passendes Upskilling auf den Beruf vorzubereiten, das Interesse für die Lehre und das Aufzeigen von Zukunftsberufen mit Fachkräftemangel zu verbessern sowie einen grenzübergreifenden Erfahrungs- und Wissensaustausch zu ermöglichen.

Da die Zielgruppe „digital natives” sind (Prensky, 2001), die mit digitalen Tools und Medien aufwachsen, muss sich auch die Berufsorientierung an ihre Denk- und Lernweise anpassen. Im Rahmen des DigiUp 4.0. Projektes soll Jugendlichen via Berufsorientierungsmaßnahmen und Trainings der Industriesektor nähergebracht und wichtige digitale Kompetenzen vermittelt werden, um damit dem Fachkräftemangel der Industrie 4.0 entgegenzuwirken.

Zu den innovativen Kern-Outputs zählen die regionalen Knowledge Hubs und deren grenzübergreifendes Netzwerk, wo gemeinsam mit Stakeholdern, Lösungen zu Themen wie Berufsorientierung für die Arbeitswelt 4.0, Triale Ausbildung und Industrie 4.0 erarbeitet und angeboten werden. Das Knowhow basiert auf Analysen des Qualifizierungsbedarfes der Industrie 4.0 sowie einem Gamification-Tool, Ausbildungen für Trainer*innen und Berufsorientierungs-Workshops für Jugendliche.